Бидний тухай
Үйлчилгээ
Зөвлөгөө
Холбоо барих
Цаг бүртгэл нэвтрэх систем
Бизнесийн байгууллагын ашигт ажиллагаа, бүтээмж, өрсөлдөх чадвар өндөр байх нэг нөхцөл нь ажлын цаг ашиглалт байдаг. Орчин үед цаг бүртгэлийн систем нь ирц бүртгэлийн үйл ажиллагааг автоматжуулж, байгууллагын үргүй зардлыг багасгах, цаг ашиглалтыг дээшлүүлэх хэрэгсэл болж байна. Цаг бүртгэлийн төхөөрөмж нэвтрэх системийг байгууллага дотоод хяналтаа сайжруулах зорилгоор ашигладаг. Хүн бүрийн орсон, гарсан мэдээллийг дэлгэрэнгүйгээр харуулна. Уг систем нь хэрэглэгчийг нүүр царай, хурууны хээ, карт , кодоор танин нэвтрүүлэх, системийг нэгдсэн нэг газраас хянах боломжтой. мэдээллээ сүлжээгээр болон флаш дискээр авах боломжтой. Систем нь дараах функцүүдтэй : • Цагийн төлөвлөгөө • Ирцийн бүртгэл • Цаг бүртгэлийн зөрчлийн удирдлага • Илүү цаг, чөлөө, хоцролтын удирдлага • Цагийн балансын удирдлага • Тайлан тооцоо, удирдлагын хяналт • Ажилтны өөрийн ирцийн хяналт • Төв системтэй мэдээлэл солилцох • Хэрэглэгчийн удирдлага • Мобайл модуль Гарах үр дүн : • Ажилчдын ирц бүртгэлийн үйл ажиллагаа хялбар болно • Ажилчдын хөдөлмөрийн бүтээмж, цаг ашиглалт сайжирна • Ирц бүртгэлийг удирдлагын зүгээс real-time хянах учир хяналт сайжирна • Энгийн хурууны хээ уншигч төхөөрөмж ашиглах учир төхөөрөмжийн зардал буурна. • Ажилтан хурууны хээгээ уншуулах үед хоцролтын түүх, суутгалын хэмжээ дэлгэцэнд харагдах учир хоцрохгүй байх хөшүүрэг болно. Системээс гарах тайлан : • Цаг төлөвлөлтийн хуваарь • Цагийн баланс • Ирцийн мэдээ • Шалтгаантай ажилчдын мэдээ • Шалтгааны тайлан • Хоцролт, таслалтын дэлгэрэнгүй тайлан • Илүү цагаар ажилласны дэлгэрэнгүй тайлан
Төхөөрөмжийн төрөл:
Үйлчилгээ
Вэб сайт
GPS систем
Урсдаг самбар
Програм хангамж
IT үйлчилгээ
Соронзон цоож
Цаг бүртгэл нэвтрэх систем
- Хурууны хээ уншигчтай
- Хурууны хээ, карт уншигчтай
- Нүүр царай таньдаг
Хяналтын камер

Realsoft.mn © 2016 он. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан