ЦАГ БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМ

Xурууны хээгээр цаг бүртгэх: TX-628

240,000

Хүчин чадал

  • Хуруны хээгээр бүртгэх багтаамж: 3200
  • Цагийн бүртгэлийн багтаамж: 80,000
  • Мэдээлэл авах: флаш диск, дотоод сүлжээ

Давуу талууд:

  • Монгол хэлтэй, програм үнэгүй
  • Эхний нэг сарын тайланг хамтран гаргаж өгнө.
  • Заавар гарын авлага видео хэлбэрээр.

Баталгаат хугацаа 2 жил


Бүтээгдэхүүний танилцуулга

Холбоотой бүтээгдэхүүн