card
ГАЛ ХУЛГАЙН ДОХИОЛОЛ

Хулгайн дохиоллын төхөөрөмж

205,000

-Хөдөлгөөн мэдэрч таны гар утас болон эргэн тойронд мэдэгдэг энгийн бөгөөд хялбар тохиргоотой төхөөрөмж.