card

GSM Хулгайн дохиоллын заавар

 1. Мэдээлэл авах гар утасны дугаарын жагсаалт үүсгэх
 • 1-5 хүртэл тооны дугаар нэмэх боломжтой.
 • Таны үүсгэсэн жагсаалтын дарааллаар дуудлага очно.
 • Төхөөрөмжид дугаар нэмэх # ( 1...) # гэж бичнэ.
 • Жишээ: #1 77054444# дараагийн дугаар оруулахад #2 88112566# гэх мэтээр дугааруудаа оруулна.
 1. Дуудлага очих гар утасны дугаар тохируулах
 • Төхөөрөмж дээр #6 ….# гэж бичнэ.
 • Жишээ: #6 77054444# 
 1. Төхөөрөмж дээрх дугаарын жагсаалтаас гар утасны дугаар устгах
 • # (1-6) #  Устгах дугаарын дэс дугаарыг оруулна.
 • Жишээ: # 3 # гэж оруулахад 3 дугаар дээр байсан дугаар устана.

 

Төхөөрөмжид нууц үг нэмэх

 • * нууц үг * 
 • *…* хооронд та шинэ нууц үгээ бичиж өгнө.
 • Дөрвөн оронтой нууц үг хийж өгнө.

Удирдлага таниулах 

 

 • * 0 * гэж бичнэ.
 • Удирдлагагыг төхөөрөмжид 10секунд дотор таниулна.
 • Секунд явж эхлэхэд удирдлагынхаа товчийг дарж өгнө.
 • Удирдлага таньсан бол төхөөрөмж дуугарч удирдах боломжтой болно.
 • Удирдлага тус бүрээр нь таниулна.

Удирдлага устгах

 •  * 02 * гэж бичнэ.
 • Ингэснээр таны таниулсан түлхүүрүүдийн тохиргоо устах болно.

Wireless төхөөрөмжүүд таниулах

Wireless төхөөрөмжид хөдөлгөөн мэдрэгч болон цонхны хөдөлгөөн мэдрэгчид орно.

          

 

 • * 03 * гэж бичнэ.
 • Төхөөрөмжөө 10 секунд дотор таниулна.
 • Секунд яваж эхэлхэд wireless төхөөрөмждөө хөдөлгөөн мэдрүүлж өгнө. 
 • Төхөөрөмж холбогдсон бол танд мэдээлэл өгнө.
 • Дараагийн төхөөрөмжөө таниулахдаа мөн адил * 03 * гэж бичнэ дээрх үйлдэлээ давтан хийж өгнө.