card

Сонгон шалгаруулах үе шат

Бид ажилд орох хүсэлт гаргасан иргэн бүрд ажилтан сонгон шалгаруулахдаа адил, тэгш боломж олгож, Шударга, Шинийг эрэлхийлэгч, байгууллагын соёлд дасан зохицох чадвартай хэн бүхэнд ажил олгохдоо үргэлж таатай байдаг. 

Ажилтан сонгон шалгаруулахдаа дараах үе шатыг мөрддөг.

  • I үе шат: Анкет бөглөх 
  • II үе шат: Анхан шатны ярилцлага
  • III үе шат: Эцсийн шатны ярилцлага
  • IV үе шат:Шийдвэр гаргах, ажлын санал тавих