card

IT АУТСОРСИНГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Танай байгууллагад мэдээлэл технологийн туршлагатай мэргэжилтэн байхгүйгээс техник технологи
болон сүлжээний асуудлууд тулгарч байна уу ?

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...

ЦАГ БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМ

ХЯНАЛТЫН КАМЕРЫН СИСТЕМ

БИЧИГЧ ТӨХӨӨРӨМЖ