card

IT АУТСОРСИНГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Танай байгууллагад мэдээлэл технологийн туршлагатай мэргэжилтэн байхгүйгээс техник технологи
болон сүлжээний асуудлууд тулгарч байна уу ?

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ...

ЦАГ БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМ

БАГЦ ХЯНАЛТЫН КАМЕР

ХЯНАЛТЫН КАМЕРЫН СИСТЕМ

WIFI ХЯНАЛТЫН КАМЕР

БИЧИГЧ ТӨХӨӨРӨМЖ