card
КАБЕЛЬ

UTP5E кабель 1метр

880
  • Хэрэглээ: Дотоод сүлжээ, хяналтын камерын систем
  • Дамжуулагчийн тоо: 4 х 2хос
  • Дамжуулагчийн голч: 0.5мм
  •