card
ХЯНАЛТЫН ДЭЛГЭЦ

HKC 21.5inch дэлгэц

195,000

Дэлгэцийн хэмжээ: 21.5 инч
Дүрс дамжуулах хурд: 50 GHz