card
ХЯНАЛТЫН ДЭЛГЭЦ

18.5 inch Дэлгэц

160,000

Дэлгэцийн хэмжээ: 18.5 инч

Дэлгэцийн нягтаршил: 1024x768