card
НЭВТРЭХ СИСТЕМ

FR-1200 Хуруу уншигч

260,000

Дотор талын  унших төхөөрөмж:

  • Хурууны хээ – 5000
  • Карт – 5000
  • Бүртгэл – 100,000
  • Нэмэлт – Картаар бүртгэх
  • Тэжээл – 12В адаптер
  • Нэвтрэх интерфэйс – Электрон цоож, хаалганы мэдрэгч, гарах товчлуур, дохиолол, хаалганы хонх