card

ТENDA O4 АНТИН

250,000

Модел: O3

Суваг:10/20/30/40MHz

Үйл ажиллагааны давтамж:2.4GHz

Протокол:IEEE 802.11

Цилиндр: Хос шугаман

Антен авах боломж: 12dbi

Үйл ажиллагааны давтамж: MCS0: -92dbm, MCS7: -72dbm

Тэжээлийн хангамж: 9-12V 

Хамгийн их эрчим хүчний хэрэглээ: 4.3W

Хэмжээ:270*94.86*67.5 мм 

Ашиглалтын температур: -40-70 ° C

Default login IP:192.168.2.1
Default Login Username:admin 
Default Login Password:admin

Суурилуулалт

Хэрэглэгч өөрөө суурилуулах эсвэл бид суурилуулалт гүйцэтгэх боломжтой. Суурилуулалтын ажил гүйцэтгэлээсээ хамаарч өөр өөр зардалтай байна.

2 жилийн баталгаат хугацаатай