card
ГАЛ ХУЛГАЙН ДОХИОЛОЛ

Тэжээлийн блок forward 12v3a (Орос)

130,000

-Тэжээлийн блок
-Орос
-12v2a