card
ГАЛ ХУЛГАЙН ДОХИОЛОЛ

Дөл мэдрэгч Спектрон-201

440,000

Энэ нь халаалттай, халаалтгүй агуулах, үйлдвэрлэлийн хаалттай орон зайг (900 мкв хүртэл хамгаалалттай) хамгаалах зориулалттай. Мод, хий, газрын тос, нефтийн бүтээгдэхүүн, цаас, картон, даавуу гэх мэт шаталтыг илрүүлэх баталгаатай. Энэ нь НВП Болид, ВЭРС, Магистраль гэх мэт бүх тэргүүлэх үйлдвэрлэгчдийн хяналтын самбарт хоёр утастай дохиоллын гогцоонд холбогдсон.