card
ГАЛ ХУЛГАЙН ДОХИОЛОЛ

Дуут дохио Астра -10 70Дб

15,000

-Галын аюул гарсан тохиолдолд дуут дохио өгнө.