card
ГАЛ ХУЛГАЙН ДОХИОЛОЛ

Рупор-300, 300Вт

4,520,000

Бичсэн болон гадаад дуут мессежийг дамжуулахад зориулсан дуут мэдэгдлийн блок.