card
ГАЛ ХУЛГАЙН ДОХИОЛОЛ

Болид АР-1 адресный расширитель

65,000

Хаяг өргөтгөгч БОЛИД С2000-АП1 хувилбар 03 нь Orion аюулгүй байдлын нэгдсэн системийн нэг хэсэг болох БОЛИД С2000-КДЛ хянагчтай ашиглахад зориулагдсан.