card
ГАЛ ХУЛГАЙН ДОХИОЛОЛ

Болид бриз

65,000

Энэ нь богино холболтыг арилгасны дараа автоматаар сэргээх замаар богино холболттой хэсгүүдийг тусгаарлах зорилгоор S2000-KDL хянагчийн хоёр утастай холбооны шугамд ашиглах зориулалттай.