card
ГАЛ ХУЛГАЙН ДОХИОЛОЛ

Болид ИПР 513-3АМ

110,000

"S2000-KDL"-ээс хоёр утастай шугамаар тэжээгддэг гал мэдрэгч гарын авлагын хаягтай цахилгаан контакт, 127 хүртэлх хаяг