card
ГАЛ ХУЛГАЙН ДОХИОЛОЛ

Болид С2000-КДЛ

320,000

"Орион" аюулгүй байдлын нэгдсэн системийн нэг хэсэг болгон ашиглах хоёр утастай холбооны шугамын хянагч; 127 хаяг хүртэл