card
ГАЛ ХУЛГАЙН ДОХИОЛОЛ

Болид С2000 PGE

800,000

"S2000-PGE" нь "Orion" ISO стандартын нэг хэсэг болгон GSM, Ethernet сүлжээгээр дамжуулан "Egida-2", "Egida-3" ажлын станцуудад терминалын объект, мэдэгдлийг дамжуулах төхөөрөмж болгон ажиллахад зориулагдсан.мэдэгдэл дамжуулах системийг зогсоох төхөөрөмж