card
ГАЛ ХУЛГАЙН ДОХИОЛОЛ

Болид С2000-КПБ

340,000

С2000-КПБ удирдлага ба асаах хэсэг нь галын дохиоллын систем, гал унтраах хяналт, нэвтрэх хяналт, видео хяналтын нэг хэсэг болох С2000 эсвэл С2000M хяналтын самбар, хяналтын самбар, гал унтраах автомат төхөөрөмж, дохионы хяналтын нэг хэсэг болгон ажиллах зориулалттай.