card
ГАЛ ХУЛГАЙН ДОХИОЛОЛ

Болид С2000-СП1 /исп-1/

300,000

Уг нэгж нь гүйцэтгэх төхөөрөмжүүдийг (дэнлүү, дуут дохио, цахилгаан соронзон түгжээ гэх мэт) удирдах зориулалттай.