card
ГАЛ ХУЛГАЙН ДОХИОЛОЛ

болид С2000-СП1

270,000

Уг төхөөрөмж нь идэвхжүүлэгчийг (чийдэн, дуут дохио, цахилгаан соронзон түгжээ гэх мэт) удирдах, релений контактуудыг нээх замаар хяналтын төв станцад (ПЦН) дохиоллын мэдэгдэл өгөх, түүнчлэн релений түвшинд бусад төхөөрөмж, системүүдтэй харилцах зориулалттай.