card
ГАЛ ХУЛГАЙН ДОХИОЛОЛ

Болид сигнал-10

320,000

"Сигнал-10" галын болон аюулгүй байдлын хяналтын самбар нь дараахь зориулалттай.
- 10 дохиоллын гогцоог хянах;
- дууны болон гэрлийн дохионы хяналт;
- RS-485 интерфейсээр тушаал хүлээн авах, мэдэгдэл гаргах;
- хяналтын төвлөрсөн консолд дохиоллын мэдэгдэл өгөх.