card
ГАЛ ХУЛГАЙН ДОХИОЛОЛ

Болид сигнал20П

460,000

ППКОП "Сигнал-20П SMD" нь бүх төрлийн хамгаалалтын болон гал мэдрэгч бүхий 20 дохиоллын гогцоог удирдах зориулалттай.