card

Болид сигнал20М

570,000

"Сигнал-20М" галын болон аюулгүй байдлын хяналтын самбар нь дараахь зориулалттай.
- 20 дохиоллын гогцоог хянах;
- дууны болон гэрлийн дохионы хяналт;
- RS-485 интерфейсээр тушаал хүлээн авах, мэдэгдэл гаргах;
- хяналтын төвлөрсөн консолд дохиоллын мэдэгдэл өгөх.