card
ГАЛ ХУЛГАЙН ДОХИОЛОЛ

Болид С2000-БКИ

620,000

"С2000-БКИ" гар бүхий дэлгэцийн нэгж нь сүлжээний хянагчийн удирдлаган дор "Орион" ISO стандартын нэг хэсэг болох дохиолол-10, аюулгүй байдал, гал түймрийг хүлээн авах, хянах төхөөрөмжтэй хамт ажиллахад зориулагдсан. "Дохио-20", "Дохио-20М", "Дохио-20П хувилбар 01", "Дохио-20П", "С2000-4", "С2000-КДЛ" хоёр утастай шугамын хянагч.
Сүлжээний хянагчийн хувьд S2000M удирдлага, удирдлагын консолын 2.03 ба түүнээс дээш хувилбарыг эсвэл Orion Pro ажлын станц суулгасан компьютерийг ашиглаж болно.