card
ГАЛ ХУЛГАЙН ДОХИОЛОЛ

Гранд магистр 30

820,000

Удирдлагын самбар 30ShS 500 м хүртэлх зайн товчлууртай, мэдээллийн график LCD дэлгэцтэй, суурилуулсан арын гэрэлтүүлэгтэй 5 хүртэлх товчлууртай, 1024 үзэгдлийг багтаасан бичигч