card

Дуут дохио

18,000

-Галын аюул гарсан тохиолдолд дуут дохио өгнө.