card
ГАЛ ХУЛГАЙН ДОХИОЛОЛ

Утаа мэдрэгч /Wired/

16,500

- Галын утаа мэдрэгч төхөөрөмж