card
ГАЛ ХУЛГАЙН ДОХИОЛОЛ

Гранд магистр АРС 16

400,000

Энэхүү төхөөрөмж нь аюулгүй байдлын болон галын мэдрэгч бүхий дохиоллын гогцоо, тэдгээрт суурилуулсан мэдрэгчийг хянах, дохиоллын мэдэгдэл өгөх, алсын дохиологчийг удирдах зориулалттай. Бүх зарлагчийн хэлхээг задгай болон богино холболтыг хянадаг.