card
ГАЛ ХУЛГАЙН ДОХИОЛОЛ

Гранд магистр8A

320,000

Энэхүү төхөөрөмж нь аюулгүй байдлын болон гал мэдрэгч суурилуулсан дохиоллын гогцоог удирдахаас гадна дохиоллын мэдэгдэл өгөх, алсын дохиологчийг удирдах зориулалттай. Бүх зарлагчийн хэлхээг задгай болон богино холболтыг хянадаг