card
БУСАД МАТЕРИАЛ

ДУНД CCTV ХАЙРЦАГ

25,000

Дунд CCTV хайрцаг

Нийт хэмжээ: 235 x 195 x 76mm

Дотоод хэмжээ: 232 x191 x 76mm 

Матери: Метал

Өнгө: Цагаан

Жин: 575г