card
БУСАД МАТЕРИАЛ

Сүлжээний толгой RJ45

30,000

Хэрэглээ: CAT6 сүлжээний кабельд хэрэглэх