card
БУСАД МАТЕРИАЛ

JVCOM RJ45

25,000

Хэрэглээ: CAT6 сүлжээний кабельд хэрэглэх