card
КАБЕЛЬ

Цахилгааны кабель 1метр

1,000

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БҮТЭЦ - МАТЕРИАЛ

СУДАЛ – зэс, дан эсвэл олон судалтай, ГОСТ 22483 стандарт.

ТУСГААРЛАГЧ – Поливнилхлоридийн пластикат (PVC). Дотоод судал кабель нь өөр өнгөөр ялгарсан. Тэг судалын бүрхүүл цэнхэр, газардуулга судалын бүрхүүл ногоон-шар өнгөтэй.

СУДАЛ ЭРЧЛЭЭ – 2, 3, 4, 5-аар эрчилсэн тусгаарлагдсан дамжуулагчтай. -Хоёр дамжуулагчтай кабелийн огтлолын хэмжээ нь адил. Гурав, -дөрөв, -таван дамжуулагчтай кабелийн огтлолын хэмжээ адил эсвэл нэг дамжуулагч (тэг-судал эсвэл газардуулга-судал) нь жижиг огтлолтой.

БҮРХЭВЧ – поливнилхлоридийн пластикат хольцтой амархан шатдаггүй материалаас бүрдсэн

ХЭРЭГЛЭЭ:
Цахилгаан хүчийг дамжуулах, түгээх (AC вольт - 0.66 кВ, 1.0 кВ, 50 Hz)
Халуун болон чийгтэй газарт суурилуулахдаа тусгай кабелийн суваг, блокыг кабелийн гадуур хэрэглэвэл зохистой. Газар доор суурилуулхад тохиромжгүй (суваг шуудуу).