card
Монгол хэлтэй програм суулгах заавар

Монгол хэлтэй програм суулгах заавар

Төхөөрөмж сүлжээгээр холбох

Төхөөрөмж сүлжээгээр холбох

Сүлжээгээр ирц болон хэрэглэгчийн мэдээлэл татах

Сүлжээгээр ирц болон хэрэглэгчийн мэдээлэл татах

Флашаар дискнээс ирц болон сүлжээний мэдээлэл татах

Флашаар дискнээс ирц болон сүлжээний мэдээлэл татах

Ажлын цаг үүсгэх

Ажлын цаг үүсгэх

Алба нэгж үүсгэх

Алба нэгж үүсгэх

АЖИЛТАНГ АЖЛЫН ЦАГТАЙ ХОЛБОХ

АЖИЛТАНГ АЖЛЫН ЦАГТАЙ ХОЛБОХ

Тайлан боловсруулах

Тайлан боловсруулах