card
АНТИН ACCESS POINT

ТENDA O2 АНТИН

120,000

Модел: O2

  • Суваг:10/20/30/40MHz
  • Үйл ажиллагааны давтамж:5GHz
  • Протокол:IEEE 802.11
  • Цилиндр: Хос шугаман
  • Антен авах боломж: 29dBi
  • Үйл ажиллагааны давтамж: MCS0: -92dbm, MCS7: -72dbm
  • Тэжээлийн хангамж: 9-12V 
  • Хамгийн их эрчим хүчний хэрэглээ: 4.3W
  • Хэмжээ:193.5*80*67.5 мм 
  • Ашиглалтын температур: -40-70 ° C

Default login IP:192.168.2.1
Default Login Username:admin 
Default Login Password:admin

Суурилуулалт

Хэрэглэгч өөрөө суурилуулах эсвэл бид суурилуулалт гүйцэтгэх боломжтой. Суурилуулалтын ажил гүйцэтгэлээсээ хамаарч өөр өөр зардалтай байна.

2 жилийн баталгаат хугацаатай