card
АНТИН ACCESS POINT

IP COM CPE9 антин

105,000

• Үйл ажиллагааны давтамж:2.4GHz
• Протокол:IEEE 802.11
• Цилиндр: Хос шугаман
• Антен авах боломж: 29dBi
• Үйл ажиллагааны давтамж: MCS0: -92dbm, MCS7: -72dbm
• Тэжээлийн хангамж: 9-12V 
• Хамгийн их. эрчим хүчний хэрэглээ: 2.6W
• Салхинаас хамгаалах чадвар: 125mph
• Ашиглалтын температур: -40-70 ° C