card
АНТИН ACCESS POINT

IPCOM CPE6 АНТИН

120,000


• Үйл ажиллагааны давтамж:2.4GHz
• Протокол:IEEE 802.11
• Цилиндр: Хос шугаман
• Антен авах боломж: 29dBi
• Үйл ажиллагааны давтамж: MCS0: -92dbm, MCS7: -72dbm
• Тэжээлийн хангамж: 9-12V 
• Хамгийн их. эрчим хүчний хэрэглээ: 2.6W
• Салхинаас хамгаалах чадвар: 125mph
• Ашиглалтын температур: -40-70 ° C

Default login IP:192.168.2.1
Default Login Username:admin 
Default Login Password:admin

Суурилуулалт

Хэрэглэгч өөрөө суурилуулах эсвэл бид суурилуулалт гүйцэтгэх боломжтой. Суурилуулалтын ажил гүйцэтгэлээсээ хамаарч өөр өөр зардалтай байна.

2 жилийн баталгаат хугацаатай